Kalıcı Kalp Pili Nasıl Yerleştirilir?


 Kalıcı kalp pili nasıl yerleştirilir ?

Kalıcı kalp pili yerleştirilmesi küçük bir cerrahi işlemdir. Anjiyografi laboratuarında yapılır ancak aslında bir anjiyografi işlemi değildir. Genel anestezi gerektirmez. Sadece pilin yerleştirileceği bölgeye yerel anestezi uygulanır. Sıklıkla sol tarafta, bazı olgularda ise sağ tarafta, göğsün öz yüzünde, köprücük kemiğinin 5-6 santimetre kadar altında bir kesi yapılır. Kesinin uzunluğu 5-8 santimetre arasında değişir ve yerleştirilecek cihazın boyutuna göre belirlenir. Ciltaltı bölgede veya kas altında, pilin kendisinin yerleştirilmesi için bir boşluk(pil cebi) oluşturulur. Daha sonra bölgeden geçen toplardamara iğne ile girilir ve kalbin içerisine yerleştirilecek elektrodlar, floroskopi altında uygun yerlere yerleştirilir. İşlem esnasında elektrodların fonksiyonları test edilir; uygun bulunursa pil jeneratörüne bağlanarak önceden hazırlanmış olan pil cebi içerisine yerleştirilir ve ciltaltı ve cilt dikilerek kapatılır.

Komplikasyon olmadığı takdirde, kalıcı pil yerleştirilmesinden sonra hastanın hastanede en fazla 1 gece geçirmesi yeterli olur.

İşlem öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar :

·         İşlem öncesinde hastaların aç olmasında fayda vardır

·         Erkek hastalar için, göğsün önyüzünün her 2 tarafında, köprücük kemikleri ile meme başları arasında kalan bölgelerin traş edilmesi gerekir

·         İşlem sonrasında, pilin yerleştirildiği taraftaki kolun hareketlerinin kısıtlanması tavsiye olunur

·         İlk 1 ayda araba kullanılmamasında fayda vardır

·         Tam iyileşme 2 ay sürecektir. Bu süre içerisinde kol hareketlerinin kısıtlı tutulması önerilir