Hipertansiyon Hakkında

Hipertansiyon damar içi basıncın artmasına denir. Çeşitli tipleri olmakla birlikte, yaygın olarak bahsedilen vücuttaki atardamarların içindeki basıncın artması durumudur.

Hipertansiyon önemli bir sağlık sorunudur çünkü;

-          Sıktır

-          Tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bunlar arasında en önemlileri, kalp krizi ve yetmezliği, felç, körlük ve böbrek yetmezliği (diyaliz gereksinimi) dir.

-          Tamamen sessiz olabilir, yani hastada hiçbir yakınmaya yol açmayabilir. Yakınma olmaması, yukarıdaki sorunların ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez. O nedenle, hipertansiyon için yapılan “sessiz katil” betimlemesi çok yerindedir.

Hipertansiyon teşhisi tansiyon ölçülmesi ile yapılır. Basit bir işlem gibi görünse de, tansiyon ölçümü dikkatli ve kuralına uygun yapılması gereken bir iştir. Hatalı ölçümler sonucu hipertansiyon teşhisi atlanabileceği gibi, gereksiz yere ilaç kullanılması durumları da yaratılabilir. O nedenle, tansiyon ölçümleri uygun cihaz ve teknik kullanılarak, deneyimli insanlar vasıtası ile yapılmalıdır.

Tansiyon ölçüm yöntemleri :

-          Hastanede ölçüm – hekimin kan basıncını ölçmesi yöntemi

-          Evde ölçüm – bir başkası tarafından uygun cihaz ve teknik kullanılarak yapılan ölçüm

-          Evde ölçüm – otomatik cihazlar vasıtasıyla bireyin kendi tansiyonunu ölçmesi. Bu durumda kullanılacak cihazların mutlaka onaylı olması gerekir. Onaylı cihazlar listesi için www.dableducational.org sitesine başvurabilirsiniz.

-          Kan basıncı Holteri – Taşınabilir bir cihaz vasıtasıyla yapılan 1 günlük tansiyon izlemi

Yukarıda sayılan yöntemlerin hangisinin hangi hastada kullanılacağı ile ilgili bilgi ve önerileri mutlaka hekiminizden sorunuz. Yanlış yöntem kullanılırsa, sorunlar çıkabileceğini unutmayınız.

Hipertansiyon tedavisi hayat boyu sürecek uzun soluklu bir tedavidir. Hastanın mutlaka bu tedavide aktif olarak katkısı gerekir. Yaşam tarzı ile ilgili yapılacak değişiklikler en az ilaç tedavisi kadar önemlidir ve sabırla uygulanmalıdır. Bunlara arasında düzenli bir egzersiz programı, sigaranın kesilmesi, alkolün kesilmesi veya azaltılması, ideal kiloya inilmesi (ideal kilonuzun kaç olması gerektiğini mutlaka sorunuz) ve tuz tüketiminin azaltılarak, potasyum tüketiminin artırılması sayılabilir. Yaşam tarzı ile ilgili bu sağlıklı uygulamalar ne kadar iyi ve sabırlı yapılırsa, tansiyon kontrolü o kadar başarılı olur ve kullanılması gereken ilaç sayısı ve dozları azaltılabilir.

Hipertansiyon tedavisinde kullanılabilecek farklı özelliklere sahip ilaçlar vardır. Hangi ilaç veya ilaçların bir arada ve hangi dozlarda kullanılacağı hastadan hastaya değişkenlik gösterir. İlaç seçimi için hekiminizin tavsiyelerini takip ediniz. Bir ilaç uzun süre kullanıldığında etkisini yitirir gibi bir inanış bulunmaktadır. Bu doğru değildir, ancak bir ilaçla kontrol altına alınmış bir hipertansiyon olgusunda zaman içerisinde kan basıncı yeniden kontrolden çıkabilir ve ilaç dozunda artırıma veya yeni bir ilaç eklenmesine gereksinim duyulabilir. O halde, akılda tutulması gereken nokta, bir hipertansiyon hastasının, kan basıncı kontrol altına alınmış olsa bile takibi elden bırakmaması gerektiğidir. İşte bu noktada hastanın tedaviye ve takibe aktif katılımı gerekir. Tedavi altında iken en az haftada 2-3 defa uygun koşullarda ev kan basıncı ölçümü ile tedavinin etkinliği izlenmeli ve yılda bir hekim kontrolü aksatılmamalıdır. Sıkı bir kan basıncı kontrolü ile hipertansiyona bağlı oluşabilecek istenmeyen olayların önüne geçilebileceği akılda tutulmalıdır.