Kalp Pili Taşıyan Olgular Nelere Dikkat Etmelidirler?

1.       Belli aralıklarla takip çok önemlidir. Kalp pilleri bir çok detay özellikleri olan programlanabilir cihazlardır

a.       Her kalp pilinin bir ömrü vardır. Takiplerde pilin kalan ömrü mutlaka ölçülmelidir. Tükenmeye yakın dönemde cihaz değiştirilmelidir. Uygun değişim zamanı sadece takip yapılırsa saptanabilir.

b.      Hasta ihtiyaçlarına göre uygun programlama yapılmalıdır. Cihazın bazı özellikleri uygun şekilde programlanarak hasta konforu arttırılabilir. Veya bazı durumlarda, uygunsuz programlamaya bağlı ortaya çıkmış yakınmalar, uygun programlama ile ortadan kaldırılabilir.

c.       Elektrodlar zaman içerisinde aşınabilir. Bu durumda pil sistemi sağlıklı çalışamaz veya ilave sorunlara yol açabilir. Takipte böyle bir durum saptanırsa elektrodun değiştirilmesi gerekebilir.

d.      Pilin ömrünü uzatmak için uygun programlama yapılmalıdır. Gereksiz yere ve yüksek voltajlı uyarı bataryanın erken tükenmesine ve daha sık jeneratör değişim işlemlerine gereksinim doğuracaktır.

e.      Genel olarak, tek kablolu cihazlar için senede bir, 2 kablolu olanlar için senede 2 kontrol uygun olur. Gerekli görüldüğünde bu takip sıklığını arttırmak gerekebilir.

2.       Hastanede;

a.       Manyetik rezonans (MR) : Pil taşıyan hastalarda halen önerilmemektedir. Çok zorunlu durumlarda, seçilmiş bazı hastalarda özel önlemler alınarak ve yakın takip altında bu tetkikin yapılması mümkündür. Ancak yine de, alternatif yöntemlere başvurmakta fayda vardır. Son yıllarda, MR-uyumlu pil sistemleri üretilmiş ve kullanıma girmiştir. Ancak yine de, MR-uyumlu cihaz taşıyan olgularda bile tetkik öncesi ve esnasında uygulanması gereken özel önlemler gerektiği akılda tutulmalıdır.

b.      Taş kırma tedavisi : Pil taşıyan hastaların bu yöntemle tedavi öncesi ve sonrasında mutlaka kontrol edilmeleri gerekir.

c.       Radyoterapi (ışın tedavisi) : Özellikle göğüs bölgesine, pilin kendisini de içine alan bölgeye ışın uygulanacaksa çok dikkatli olunmalı ve işlem öncesi ve sonrasında cihaz mutlaka kontrol edilmelidir.

d.      Röntgen incelemeleri, ultrason, sintigrafi, tomografi gibi tetkikler pil taşıyan hastalarda güvenle uygulanabilir. Burada yer almayan tetkiklerle ilgili olarak mutlaka kardiyoloji görüşü alınmasında fayda vardır.

3.       Evde;

a.       Her tür elektrikli ev aleti güvenle kullanılabilir. Telsiz telefonlar da buna dahildir. Cep telefonu kullanımı pil taşıyan hastalarda yasak değildir, ancak telefonu pil jeneratörüne yaklaştırmamaya özen göstermek faydalı olacaktır.

b.      Telefon baz istasyonları ya da yüksek gerilim hatları gibi yüksek elektromanyetik interferans yaratma ihtimali olan kaynaklardan uzak durulmasında fayda vardır.

4.       Genel olarak;

a.       Cihazın bulunduğu bölge darbelerden korunmalıdır. O bölgedeki kesi izi kontrol edilmeli, kızarıklık, akıntı, ısı artışı, renk değişimi gibi bulgular ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır.

b.      Pilin bulunduğu taraftaki kol hareketleri, pil takılmasından sonraki 2 ay süresince kısıtlı tutulmalı, o kol bu süre zarfında baş hizasını geçmeyecek biçimde kullanılmalıdır.